Wózek – Katafalk cmentarny / Cemetery Trolley – Katafalk

Duży wózek składany pionowo, dostosowany specjalnie do transportu po nierównych nawierzchniach cmentarzy. Składane , eleganckie mosiężne rączki oraz mosiężny krzyż sprawiają , że może być używany jako mobilny katafalk w czasie ceremonii. Dodatkową jego zaletą jest to , że po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca w kaplicy . Solidna stalowa konstrukcja , pokryta piecowo mikowanym żelazem – bardzo odporna warstwa ochronna. Koła skrętne o średnicy 20 cm , dwa wyposażone w hamulce.

Wymiary : Rozłożony : 62 szer. x 140 dł. x 65 wys.
Złożony : 62 szer. x 20 dł. x 130 wys.

 

A large, vertically folding cart, specially adapted for transport on uneven surfaces in cemeteries. Folding, elegant brass handles and a brass cross allow it to be used as a mobile catafalque during the ceremony. Its additional advantage is that it takes up very little space in the chapel when folded. A solid steel structure, covered with oven-micted iron - a very resistant protective layer. Swivel wheels with a diameter of 20 cm, two with brakes.

Dimensions : Unfolded: 62 W x 140 L x 65 H                    Folded: 62 W x 20 L x 130 H

Informacje dodatkowe

Waga

25 kg

Nośność

260 kg