spray do nakładania pianki

Do praktycznego czyszczenia bez wody i mydła bardzo zabrudzonych części ciała.