Urna biodegradowalna

Urna organiczna, rozkładająca się w środowisko naturalnym .